Zavolejte nám +420 739 201 405
 1. Hřiště tvoří 18 jamek. Jednotlivé jamky jsou očíslovány

  pořadovými čísly. Dodržujte pořadí jamek.

 2. Adventure golf mohou hrát jednotlivci nebo skupinky

  hráčů. Na jedné jamce hrají maximálně 4 hráči.

 3. Na začátku hry obdrží hráči score kartu, do které zapisují

  počty úderů na jednotlivých jamkách. Hráči hrají v pořadí,

  které si určí na začátku hry.

 4. Cílem hry je dopravit míček nejmenším počtem úderů

  do jamky. Vítězem je hráč s nejmenším součtem úderů

  na všech jamkách.

 5. Hra na jamce začíná ve vyznačeném prostoru, kde si

  můžete míček na umělou trávu libovolně umístit.

 6. Pokud míček při hře opustí hrací plochu, je navrácen zpět

  v místě, ve kterém hrací plochu opustil.

 7. Pokud míček skončí u některé z přírodních překážek

  (kamenů), je předkládán kolmo od překážky

  na vzdálenost 30 cm bez ztráty bodu.

 8. Míček, který skončil u rafového okraje nebo v něm se

  nepřekládá!

 9. Maximální počet úderů na jednu jamku je 6. Pokud se

  nepodaří docílit jamky na 6 úderů, hráč obdrží jeden

  trestný úder a zapíše si do score karty výsledek 7.

 10. Za ztrátu nebo poškození golfové hole účtujeme náhradu

  ve výši 1000 Kč a za ztracený míč 100 Kč.

 11. Par hřiště je 36 ran.