Zavolejte nám +420 739 201 405

Zahrada a permakultura

Datum: 31.5.2023
Čas: 18:00
Místo: salónek
Vstupné: 150 Kč

Permakultura přináší inspiraci nový pohled na pěstování zeleniny a využívání zahrad. V úvodu se podíváme na historií Agro-kultury, ale také na její současnost a budoucnost. Vysvětlíme si důvody vzniku Permakultry a jejich hlavní zásady. Pozornost bude věnována především alternativním přístupům a inspiracím v péči o půdu, v podpoře biodiverzity, ve střídání zelenin plodin, v pěstování polykultur, ve využívání meziplodin a v chápání pěstitelské činností v širších souvislostech. Řadu postupů již budete znát, některé boudou nové, ale na všechny se podíváme, co přinášejí a proč jsou důležité nejen pro pěstování zeleniny ale pro celý ekosystém zahrady. Inspirace alternativními přístupy a synergická řešení přispějí k rovnováze mezi produkcí potravin a životním prostřední.

Přednášející je Ing. Jan Winkler, Ph.D. z Ústavu biologie rostlin na Mendelově univerzitě v Brně.

Rezervovat vstupenky můžete na e-mailu: chladkova@bowlingbrno.cz nebo on-line: